blog img

Glamping ως παγκόσμια τάση διακοπών, αναπτύσσεται τα τελευταία δύο χρόνια.

Γοητευτικός κάμπινγκ προσφέρει μια μοναδικά άνετη διαμονή στη φύση – εξ ου και το όνομα, το οποίο έχει υιοθετηθεί από τα περισσότερα κάμπινγκ, επιδιώκοντας να προσφέρει πολυτελείς υπηρεσίες.

Δεδομένου του φιλικού προς το περιβάλλον και περιπετειώδους χαρακτήρα του, κερδίζει όλο και περισσότερη δημοτικότητα μεταξύ των ταξιδιωτών Εάν σκέφτεστε να ξεκινήσετε την glamping επιχειρήσεις και θέλουν να μάθουν πώς ορίζει και ρυθμίζει ο νόμος glamping ιστοσελίδες, συνεχίστε να διαβάζετε!

Glamping στην Ελλάδα νομοθετήθηκε τον Μάιο του 2020 με τον ελληνικό νόμο 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», που εξακολουθεί να αποτελεί ένα μάλλον προοδευτικό βήμα στον κλάδο.

Έχει υλοποιηθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού με σκοπό τη ρύθμιση και glamping οι τοποθεσίες έχουν ρυθμιστεί με υψηλό επίπεδο προτύπων. Λόγω αυτής της νομοθεσίας, glamping αναγνωρίζεται από τον ΕΟΤ ως ειδική μορφή τουρισμού για πρώτη φορά. Ο νόμος ορίζει glamping ως εμπειρία «παραμονής στη φύση σε πολυτελείς, ξεχωριστές δομές, σε αρμονία με το περιβάλλον και προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες».

Ο νόμος 4688/2020 εισήγαγε επίσης glamping Σφραγίδα Πιστοποίησης – λογότυπο που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού. Πρόκειται για σήμα διάρκειας 5 ετών, το οποίο παρέχεται σε ξενοδοχεία και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις που πληρούν τα κριτήρια ποιότητας και τις λειτουργικές προδιαγραφές glamping.

Τα κριτήρια ποιότητας για την απόκτηση του glamping Σφραγίδα πιστοποίησης

Για να γίνετε πιστοποιημένος glamping στην Ελλάδα, η επιχείρηση πρέπει να πληροί τα τέσσερα ακόλουθα κριτήρια:

1. Glamping καταλύματα διαφόρων τύπων και μεγεθών σε άρτια εξοπλισμένα κάμπινγκ ή ημι-μόνιμες κατασκευές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού υψηλής ποιότητας, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν, να συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογηθούν, όπως θόλοι και yurts
2. Εναρμόνιση των κάμπινγκ εγκαταστάσεις και ημιμόνιμες κατασκευές με το φυσικό περιβάλλον με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση
3. Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης κάμπινγκ εγκαταστάσεις
4. Προώθηση θεματικών τουριστικών δραστηριοτήτων – ειδικών μορφών τουρισμού, όπως περιγράφονται στο Ν. 4582/2018 (Α’ 208)

Οι λειτουργικές προδιαγραφές και η διαδικασία πιστοποίησης

Παράλληλα με τα κριτήρια ποιότητας, πρέπει να τηρούνται περαιτέρω λειτουργικές προδιαγραφές, προκειμένου να glamping σφραγίδα πιστοποίησης. Αυτές οι λειτουργικές προδιαγραφές αναπτύσσονται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΕΙΕ) και στη συνέχεια εγκρίνονται από το Υπουργείο Τουρισμού.

Οι οργανισμοί πιστοποίησης που διενεργούν τους τακτικούς ποιοτικούς ελέγχους των καταλυμάτων είναι διαπιστευμένοι από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Οι διαπιστευμένοι φορείς εξουσιοδοτούνται από την XEE να διενεργούν τους ελέγχους και καταρτίζουν κατάλογο των εγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Ο κατάλογος των πιστοποιημένων glamping οι ιστότοποι είναι αναρτημένοι στους επίσημους δικτυακούς τόπους των ακόλουθων θεσμικών οργάνων:
α) Υπουργείο Τουρισμού

β) Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ποιοι είναι οι όροι και η διαδικασία εφαρμογής της απόκτησης του glamping άδεια?

1. Ο ασκών την αίτηση φορέα εκμετάλλευσης ξενοδοχείου ή κάμπινγκ, έχει βαθμολογία τουλάχιστον 3* διαμονής και υποβάλλει το έντυπο αίτησης με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Τουρισμού.

2. Συγκροτείται συλλογικός φορέας για την επαλήθευση της αίτησης και τον προσδιορισμό του κατά πόσον πληρούνται και τα δύο – τα κριτήρια ποιότητας καθώς και οι λειτουργικές προδιαγραφές, και υποβάλλει πρόταση είτε αποδοχής είτε απόρριψης.

3. Η σφραγίδα πιστοποίησης εκδίδεται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού και οι έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της glamping άδεια.

4. Η σφραγίδα πιστοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να προωθηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας.

5. Όλα τα ποιοτικά κριτήρια και οι λειτουργικές προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται από τους πιστοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των 5 ετών. Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης εφαρμόσει οποιαδήποτε τροποποίηση των λειτουργικών προδιαγραφών ή των κριτηρίων ποιότητάς του, υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς όλα τα ακόλουθα ιδρύματα, ώστε να επαναληφθεί η αναγκαία διαδικασία:

α) Υπουργείο Τουρισμού

β) Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

γ) Οργανισμός Πιστοποίησης

6. Οι φορείς εκμετάλλευσης που λαμβάνουν glamping Η Σφραγίδα Πιστοποίησης πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Τουρισμού.

Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης της glamping Σφραγίδα πιστοποίησης μέχρι να κυκλοφορήσουν οι λειτουργικές προδιαγραφές;

Μέχρις ότου τεθούν οι λειτουργικές προδιαγραφές, ο συλλογικός φορέας θα προχωρήσει στον έλεγχο και θα καταθέσει πρόταση αποδοχής ή απόρριψης της χορήγησης της προσωρινής glamping άδεια.

Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την προσωρινή glamping η άδεια υποβάλλεται σε έλεγχο ποιότητας παρακολούθησης, σύμφωνα με τις καθορισμένες λειτουργικές προδιαγραφές από τους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την XEE.

Μπορεί το glamping να ανακληθεί η άδεια;

Ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Τουρισμού, μπορεί να ανακαλέσει glamping πιστοποιητικό εάν,

ένας. Το ακίνητο διακόπτει τη λειτουργία του

b. Ένας έλεγχος έχει επαληθεύσει, ότι μία από τις λειτουργικές προδιαγραφές ή τα κριτήρια ποιότητας έχει παραβιαστεί

γ. Η πενταετής περίοδος διάρκειας έχει λήξει και δεν έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης

Σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα;

1. Σε περίπτωση που η επιχείρηση συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ανακληθείσα glamping σφραγίδα πιστοποίησης.

2. Φορείς εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούν τον όρο glamping και δεν έχουν λάβει την παραπάνω πιστοποίηση.

3. Οι οργανισμοί πιστοποίησης μπορούν να τιμωρηθούν με πρόστιμο σε περίπτωση παροχής έγκρισης πιστοποίησης, χωρίς να glamping.
Τα προαναφερθέντα πρόστιμα επιβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Τουρισμού.
Προβλέπονται πρόσθετες διαδικασίες για την υλοποίηση έργων σε προστατευόμενες περιοχές, όπως οι περιοχές Natura 2000.

Leave a Reply